>>>pieniądzezZWOdlaOSPNowaWieś

Wojciech Goniowski  
in Aktualności
12.07.2022 r. Prezes OSP Nowa Wieś Głubczycka druh Arkadiusz Kępa podpisał umowę z Zarządem Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego:
Porządek i bezpieczeństwo publiczne,
polegające na wyposażeniu OSP w sprzęt o wartości 7800 zł, dotacja 5000 zł, wkład własny 2800 zł.
Dziękujemy Zarządowi LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" i Pani Dagmarze Duchnowskiej za pomoc i wsparcie!!
Odsłony: 173