>>>WicyńskiBarszczChrzanowywpisanynaListęProduktówTradycyjnych

Wojciech Goniowski  
in Aktualności
Dzisiaj otrzymaliśmy potwierdzenie że wniosek który złożyło Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Głubczyckiej a ww. wniosek Marszałek Województwa Opolskiego przekazał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że "Wicynski Barszcz Chrzanowy" został wpisany na Listę Produktów Regionalnych.
Ps. BARDZO dziękujemy Pani Barbarze Górnickiej-Naszkiewicz za pomoc i badania!
 
Odsłony: 922