>>>OSPNowaWieśorganizatoremspotkanian.t.pozyskiwaniaśrodkównadziałalnosćstatutowąorganizacji

Wojciech Goniowski  
in Aktualności

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Głubczyckiej organizowała spotkanie na którym zaprezentowano prelekcję na temat pozyskiwania środków na działalność statutową organizacji. Uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami z zakresu swojej działalności, była okazja do integracji, a także omówienia wspólnych działań na nowy rok.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych lokalnej społeczności w tym przedstawiciele innych organizacji pozarządowych oraz samorządowcy z powiatu głubczyckiego.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni Członkowie Zarządu Województwa Opolskiego.
Zadanie zostało z finansowane z środków Samorządu Województwa Opolskiego

 

Odsłony: 718