>>>"Działalnośćwspomagającarozwójwspólnotispołecznościlokalnych"

Wojciech Goniowski  
in Aktualności
14.07.2022 r. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Głubczyckiej, reprezentowane przez Krystynę Buchaniec-Prezes i Anne Korzec-Skarbnik podpisało umowę z Zarzadem Województwa Opolskiego z okazji "25 Lat Odnowy Wsi w województwie Opolskim" na realizację zdania publicznego pn.:
"Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"
wartość 12300 zł dotacja 9000 zł wkład własny 3300 zł.
Tu również serdeczne podziękowania dla Zarządu LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" oraz dla Pani Dagmary Duchnowskiej za pomoc i wsparcie!!!
 
Odsłony: 216