>>>HistoriaWicyniannaszlakumurali-OdsłonięciemuralupodczasXVIZjazduWicynian

Wojciech Goniowski  
in Aktualności
W ramach tegorocznego otwartego konkursu ofert „Opolska Wieś Przyszłości - Wieś Malowana” odsłonięto dziś pierwsze z zaplanowanych w 14 opolskich wsiach murale
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Głubczyckiej zrealizowała piękne malowidła w ramach projektu pn. „Historia Wicynian na szlaku murali”. Kolorowe murale powstały na budynku świetlicy wiejskiej i pobliskim murze okalającym plenerowe miejsce spotkań. Malowidła nawiązują do historii wsi – wędrówki przesiedleńczej mieszkańców Wicynia z Kresów Wschodnich do Nowej Wsi Głubczyckiej w 1945 r.
Odsłonięcie muralu miało miejsce podczas XVI Zjazdu Wicynian, który zgromadził licznie obecnych i dawnych mieszkańców wsi.
Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.
Gratulujemy OSP i całej zaangażowanej w to zadanie społeczności wiejskiej pięknej nawiązującej do historii wsi inicjatywy.
Odsłony: 299