>>>Parkmałegostrażaka

Wojciech Goniowski  
in Aktualności
Dzisiaj w – Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi Głubczyckiej podpisało umowę na realizacje operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Operacja ma na celu: : Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w Nowej Wsi Głubczyckiej poprzez doposażenie działki w urządzenia zabawowe
operacja pn. ,,Park małego strażaka”
 
Odsłony: 293