Remontświetlicywiejskiej

Wojciech Goniowski  
in Aktualności

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Głubczyckiej informuje, że na realizację zadania pn. „Odrodzenie świetlicy wiejskiej centrum życia Nowej Wsi Głubczyckiej-przebudowa świetlicy wiejskiej” komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę na realizację w/m zadania.

W wyniku przeprowadzonej analizy komisja wybrała ofertę firmy:
Firma Handlowo-Usługowa DARKOL Dariusz Kołek
Województwo: opolskie
Powiat: kędzierzyńsko-kozielski
Miejscowość: Jakubowice
Kod: 47-280

Odsłony: 4408