OdNowaWieś

Wojciech Goniowski  
in Aktualności
Od nowa
2 lipca 2017 r. w Nowej Wsi Głubczyckiej odbył się festyn będący realizacją projektu "(Od) Nowa Wieś Głubczycka - integracja grup i stowarzyszeń powiatów: prudnickiego i głubczyckiego oraz reprezentacji partnerów z Francji". Przybyłe Stowarzyszenia wzięły udział w licznych konkursach m.in. w dojeniu kóz, pleceniu wianków, lepieniu pierogów, biciu piany, rzucie beretem sołtysa oraz w konkursie kulinarnym, w którym zgłoszone sołectwa zaprezentowały potrawy związane z kulturą obszaru. Ponadto swoją premierę miała gra terenowa "(Od) Nowa Wieś Głubczycka - 20 pytań na 20 lat" oraz "Przepiśnik z Płaskowyżu".
 

Nowa Wieś Głubczycka zmieniała się wraz z wdrażaniem Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim i jest jedną z tych miejscowości, której mieszkańcy wykorzystali w pełni potencjał Programu. Nasza niewielka wieś, położona nieco peryferyjnie w stosunku do stolicy województwa nie była przykładem wsi z jasno określona wizją. Udział w Programie dał szansę przede wszystkim mieszkańcom sołectwa w ocenie zasobów, wyznaczaniu celów, mierzenia skuteczności realizowanych projektów, a przede wszystkim pozwolił na zintegrowanie się bardzo różnych środowisk, które dzisiaj współpracują skutecznie, budując relacje nie tylko między sobą, ale także z grupami i organizacjami z innych terenów, nawet z zagranicą. Do tej pory główny nacisk kładliśmy na zmianę przestrzeni wsi, która wpłynęła na zaangażowanie się mieszkańców w jej współtworzenie, zmianę bezpośredniego otoczenia, współpracę w imię ważnego społecznie celu. Teraz chcielibyśmy podzielić się tym, co zostało osiągnięte, a także wskazać na kolejne nasze mocne strony: interesująco zagospodarowaną przestrzeń publiczna wsi oraz kulinaria, którymi szczycą się członkinie koła gospodyń wiejskich. Udział w konferencji "Myśl. Działaj. Opowiadaj", którą 10 marca 2017 r. organizowała Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" i kontakt ze stowarzyszeniami z terenu gmin objętych naszą LSR pozwolił docenić fakt, jak ważny jest kontakt między organizacjami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Dlatego podczas jednego z zebrań, w których uczestniczyli zarówno członkowie naszego stowarzyszenia, jak i innych organizacji i grup wiejskich doszliśmy do wniosku, że powinniśmy podjąć się realizacji projektu, w którym postawimy przede wszystkim na integrację oraz promocją naszej małej wsi. Wspólnie przeprowadziliśmy analizę przedstawianych pomysłów i uznaliśmy, że najlepszym przedsięwzięciem będzie impreza o charakterze integracyjnym, połączona z elementami rywalizacji w konkursach nawiązujących do wiejskich tradycji (konkursy z nagrodami), z prezentacją lokalnych kulinariów (nagroda z potrawę Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim oraz wydanie "Przepiśnika z Płaskowyżu") oraz opracowaniem gry terenowej, której premiera odbędzie się 2 lipca 2017 r., ale którą będzie można wykorzystywać do zwiedzania Nowej Wsi w kolejnych latach. Zaprosiliśmy do udziału w wydarzeniu grupę z Francji, która od lat uczy się na przykładzie naszej miejscowości, jak budować zaangażowaną społecznie wspólnotę. uczestnikami: członkowie grup odnowy wsi oraz stowarzyszeń odnowy wsi z terenu gmin: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz, Prudnik. Biała, Lubrza oraz Głogówek, grupa Francuzów, zainteresowanych ideą odnowy wsi z miejscowości Saint-Remy-sur- Avre, mieszkańcy Nowej Wsi Głubczyckiej oraz wsi sąsiednich, goście z innych gmin.

Odsłony: 6179