>>>Dodatekosłonowy

Wojciech Goniowski  
in Aktualności

Dodatek osłonowy w Gminie Głubczyce realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać i złożyć w OPS od dnia 10 stycznia 2022 roku.

Terminy składania wniosków 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. 

Odsłony: 352