>>>Częściowezwolnieniezopłatzaodpadydlagospodarstwdomowych

Wojciech Goniowski  
in Aktualności

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej od dnia 1 lutego 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

  • dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 28,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne  zbierane i odbierane w sposób selektywny,

  • dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 84,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Można jednak z korzystać z ulgi w wysokości 8 zł od łączej wysokości opłaty za odpady.

Podstawą częściowego zwolnienia właściciela nieruchomości zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym bioodpady w kompostowniku przydomowym jest założenie w Urzędzie Miejskim w Głubczycach stosownego oświadczenia o kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku. 

Link do oswiadczenia: Oświadczenie

Wiecej informacji na stronie: www.glubczyce.pl

Odsłony: 1200