***Wynikiwyborówsołeckich2019

Administrator  
Odsłony: 807  

W dniu 20.V. 2019 r. w obecności Burmistrza Głubczyc Adama Krupy, odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2024.

Wyniki wyborów:

Sołtys:

Adam Buchaniec

(pełniący urząd od 2003 r.)

Rada sołecka:

Anna Korzec, Iwona Rogula, Marek Wiciak, Artur Wieliczko, Paweł Sitko, Tomasz Suchiński, Arkadiusz Kępa, Rafał Źrałko, Adam Goniowski, Wiesław Szymański